ARAMAKAS.COM ÜYELİK VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

(“Sözleşme”)

İşbu Üye  Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Sözleşme' olarak anılacaktır. NET RANDEVU ZAMANI VE ÇALIŞMA ZAMANI BİLİŞİM İLETİŞİM TANITIM HİZMET ELEKTRONİK PAZARLAMA LTD.ŞTİ (bundan böyle kısaca “NETRANDEVUZAMANI” olarak anılacaktır.)

Değerli ziyaretçi, “www.aramakas.com” alan adı ile NETRANDEVUZAMANI adına tescilli internet Sitesi’nde sunulan NETRANDEVUZAMANI hizmetlerinin kullanıcısı olabilmeniz için, işbu Sözleşme hükümlerini okuyarak, yazılı bütün şartları eksiksiz olarak kabul etmeniz gerekir. Aşağıdaki sözleşme şartlarını ve www.aramakas.com hizmetlerinden yararlanma koşullarını dikkatle okumanızı öneririz.

Ziyaretçi olarak, Site’ye girmenizi takiben, Site’de yer alan “Üyelik sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum” seçeneğini tıkladığınızda veya Hizmetler’in herhangi bir kısmını kullanmak için girişimde bulunduğunuzda, işbu Sözleşme hükümleri ile bağlı olmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmeyecek (Sözleşme şartlarına kısmen veya tamamen uymayacak) olursanız, Site’de sunulan www.aramakas.com Hizmetler’ine erişim sağlamanıza veya bu Hizmetler’i kullanmanıza izin verilmeyebilir.

1. Tanımlar

1.1 ARAMAKAS.COM, ticari unvanı NET RANDEVU ZAMANI VE ÇALIŞMA ZAMANI BİLİŞİM İLETİŞİM TANITIM HİZMET ELEKTRONİK PAZARLAMA LTD.ŞTİ olup, mezkur şirket adına tescilli “www.aramakas.com” alan adı altında, kişisel bakım hizmeti veren her türlü işletme için internet ortamında online randevu ve benzeri online altyapı hizmetleri veren ve aşağıda bilgileri sunulan tüzel kişiyi ifade eder

Unvanı : NET RANDEVU ZAMANI VE ÇALIŞMA ZAMANI BİLİŞİM İLETİŞİM TANITIM HİZMET ELEKTRONİK PAZARLAMA LTD.ŞTİ

Adresi :  KARTAL/ ISTANBUL

 

1.2 Kullanıcı, NETRANDEVUZAMANI adına tescilli “www.aramakas.com” alan adı altında NETRANDEVUZAMANI tarafından sunulan randevu ve sair online hizmetlerden (“Hizmet”) fayda sağlayan, gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 1.4. ve 1.5. maddelerde ifade edilen gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

ARAMAKAS ve Kullanıcı’dan her biri için “Taraf”, ikisi birlikte ise “Taraflar” ifadesi kullanılacaktır. Tüm kullanıcılar ise, kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır. Kullanıcı terimi, uygulanması gerektiği hallerde, ziyaretçileri de kapsamaktadır.

1.3 Site, www.aramakas.com adlı alan adında hizmet veren web sitesini;

1.4 Üye İşyeri, Site üzerinden, kendi işyerinde verdiği hizmetlere alınabilecek randevu saatleri sunan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1.5 Alıcı, Üye İşyeri’nin sağladığı hizmetlerden yararlanan, Üye İşyeri’nde verilen hizmetlere randevu alan, gerçek veya tüzel kişiyi; ifade eder.

Tanımlanan terimler söz konusu kavramın çoğul halini de kapsar.

2. Sözleşme’nin Konusu, Kabulü ve Şartlarda Olabilecek Değişiklikler

2.1 ARAMAKAS, Kullanıcı’ya, aşağıda tanımlanan Hizmetler’i sunmaktadır. Kullanıcı’nın, bu Hizmetler’den yararlanabilmeleri için işbu Sözleşme’deki bütün şartları (Gizlilik Bilgileri’nin yer aldığı Link internet sayfası dahil) kabul etmiş olmaları gerekir. İşbu Sözleşme, atıf yapılmış olan bütün belgelerle birlikte, bir bütün sayılır.

2.2 ARAMAKAS, Kullanıcı’lara (yazılı olarak veya elektronik ortamda) bildirimde bulunmak suretiyle ve/veya Site’de yayınlamak suretiyle, Sözleşme şartlarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcı’lar, mezkur değişiklikleri incelemekle ve bunlar hakkında bilgi sahibi olmakla yükümlüdür. Kullanıcı’lar siteye üye girişi yaptığı anda, siteye o an için geçerli Sözleşme şartları ile bağlı olduğunu kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı’lar, söz konusu değişiklikleri kabul etmeyi tercih etmezse, www.aramakas.com’ a ([email protected]’a) yazılı bir bildirimde bulunmak kayıt ve koşuluyla, işbu Sözleşme’yi otuz (30) günlük ihbar süresi sonunda feshedebilir.

2.3 Kullanıcı’lar, Sözleşme’yi feshetmeyi tercih edecek olursa, fesih bildiriminin (ihbarının) www.aramakas.com’a ulaşmasını takiben, Hizmetler’e erişim hakları, www.aramakas.com  tarafından sona erdirilir. Kullanıcı’lar, değişikliklerin kendisine bildirilmesini takip eden otuz (30) günlük süre içinde Sözleşme’yi feshetmez veya Hizmetler’i kullanır ise, artık revize edilmiş olan Sözleşme, Kullanıcı’ya (yazılı olarak veya elektronik ortamda) bildirim yapıldığı tarihten itibaren 30 günlük feshi ihbar süresinin geçmesinden ve/veya Hizmetler’i kullandığı tarihten sonraki ilk takvim gününde, geçerlilik kazanmış olacaktır.

3. Hizmetler, Kullanım Hakkı, Hizmetler’de Değişiklik Yapılması ve Buna Bağlı Fesih Hakları

3.1 ARAMAKAS (veya iş ortakları) donanımlı bir online hizmet ağı sunmaktadır. Bunlara, Kullanıcı’lar için randevu alma-verme ve bilgi amaçlı hizmetler, yayıncılık, takvim, mesaj, bildirim, danışma, reklam, randevu, ürün satışı, planlama hizmetleri dahildir ancak Hizmetler bunlarla sınırlı değildir.

3.2 Kullanıcı’lar, Hizmetler’i kullanabilmek için, doğrudan veya internet tabanlı içeriğe erişen cihazlar aracılığıyla internete (kendi hesabına) erişim sağlaması ve bunun için gerekli her türlü donanımı (bilgisayar, modem, tablet, akıllı telefon vs.) önceden edinmesi gerektiğini ve bu nevi erişimle ilişkili her türlü servis ve benzeri ücretleri www.aramakas.com’ dan bağımsız olarak ilgilisine ödemesi gerektiğini kabul eder.

3.3  ARAMAKAS, her zaman, Kullanıcı’lara önceden bildirerek veya bildirmeden de Hizmetler’i geçici veya kesin olarak değiştirmek ve durdurmak hakkını kendinde saklı tutar.

4. Başvuru Koşulları

4.1 ARAMAKAS, herhangi bir zamanda, herhangi bir kişiye, işletmeye veya kuruma, hiçbir gerekçe göstermeden Hizmet vermeyi reddedebilir, durdurabilir ve her zaman için Hizmetler’den yararlandırmak için aradığı uygunluk kriterlerini değiştirebilir. Otomatik yöntemlerle veya robotlar kullanılarak veya gerçek kişi için olmayan sahte üyeliklerle açılan hesaplar oluşturularak veya ciddi olarak alınmamış randevular yüzünden verdirilen kayıplardan www.aramakas.com sorumlu değildir. www.aramakas.com üzerinden bu tür hesap oluşturmaya çalışan kişi veya kurumlar her türlü yasal yaptırıma maruz kalacağını bildiğini kabul eder.

5. Hesap, Parola ve Başvuru İşlemleri

5.1 Tüm Kullanıcı’lar, Hizmetler’den ve Site’de sunulan özelliklerden yararlanabilmesi için www.aramakas.com’a başvurması, bir hesap oluşturması gerekecektir. Kullanıcı’lar, hesap oluşturmuş olmakla, söz konusu hesabın kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemlere ait sorumluluğu şahsen üstlenmiş olacaktır.

5.2 ARAMAKAS, herhangi bir zamanda, herhangi bir kişiye, işletmeye veya kuruma Hizmet sunmayı reddedebilir, durdurabilir ya da herhangi bir sebeple Kullanıcı hesabını kapatabilir.

5.3 Kullanıcı;

(a) Hizmetler’le ilgili olarak Site’de yayınlanan herhangi bir formda istenen tüm bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz olarak sunmayı;

(b) Kullanıcı kimliğinin ve parolasının, GSM numarasının, e-mail adresi bu adrese ait parolanın güvenliğini korumayı;

(c) www.aramakas.com ’a  sunduğu Kullanıcı bilgilerinin gerçekliğini ve doğruluğunu korumayı ve bu bilgilerin doğru, gerçek ve eksiksiz olarak kalması için gerektiğinde hemen güncellemeyi;

(d) Kullanıcı kimliğinin, parolasının ve hesabının kullanımı sonucu gerçekleşen her eylem ve işlemden bütünüyle sorumlu olmayı; ve

(e) Kullanıcı hesabına ulaşmak için tanımladığı parolayı/şifreyi üçüncü şahıslarla asla paylaşmamayı ve şifrenin gizliliğini korumayı,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı’nın yukarıdaki beyan ve taahhütlerinden herhangi birine uymaması Sözleşme’nin esaslı ihlali sayılacaktır ve bu ihlal, Kullanıcı hesabının kapatılması ve Hizmetler’e erişiminin derhal engellenmesiyle sonuçlanabilecektir. Bu ihlalden doğacak hiçbir kayıp ve zarardan www.aramakas.com sorumlu değildir.

5.4 Kullanıcı, hesabının ve/veya parolasının izinsiz olarak kullanıldığını tespit ve şüphe ettiği anda www.aramakas.com’u derhal haberdar etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.5 Kullanıcı, bir parola almış/belirlemiş olmakla, www.aramakas.com ‘a, bu parolayı kullananın Kullanıcı’nın kendisi olduğuna itibar etmek yetkisini vermektedir. Parolanın kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olacaktır. Kullanıcı, parolasını değiştirmek hakkına haizdir.

6. ARAMAKAS Reklam Ağı

6.1 ARAMAKAS, Site’nin çevrimiçi ulaşılabilirliğini ve Hizmetler aracılığıyla, planlanan, başvuru sayısını arttırmak için, üçüncü kişi işletmelerle ve internet siteleriyle sözleşmeler yapabilir; Site’de Kullanıcı’lar için profil sayfası oluşturabilir; arama motoru pazarlamalarından ve potansiyel müşteri yaratma olanaklarından yararlanabilir; Hizmetler’in kullanımını arttırmak için uygun gördüğü her türlü pazarlama faaliyetini gerçekleştirebilir.

6.2 ARAMAKAS Reklam Ağı, ARAMAKAS ’ın yürüttüğü her türlü arama motoru pazarlamasını ve potansiyel müşteri yaratma olanağını kapsayacak ve Hizmetler aracılığıyla, planlanan başvuru sayısını arttırmak için, güvenli trafik oluşturacaktır. Bunlara, ARAMAKAS Pazarlama Faaliyeti’nden etkilenen pazarlama ve reklamlar da dahildir fakat bunlarla sınırlı değillerdir.

6.3 ARAMAKAS, Üye İşyeri’ne, ARAMAKAS Reklam Ağı’nda yer alması için teklifte bulunabilir. Bu tekliflere ilişkin koşullar Üye İşyeri’ne yapılan teklif esnasında belirtilecektir ve teklifin kabulü veya reddi, tümüyle Üye İşyeri’nin insiyatifinde olacaktır.

7. Ödemeler

Hiçbir Alıcı, www.aramakas.com üzerinden ayarladığı randevulardan dolayı NETRANDEVUZAMANI ’na ek bir ücret ödemeye tabi tutulmayacaktır. Alıcı’nın ödeme yapacağı yer, hizmeti aldığı işletmedir. Alıcı için tamamen ücretsiz olan www. aramakas.com, Üye İşyeri ve Alıcı arasında ayarlanmış ve başarıyla gerçekleşmiş randevular için sadece Üye İşyeri’nden ücret talep eder. Bu ücrete ilişkin teklifin koşulları Üye İşyeri’ne yapılan teklif esnasında belirtilecektir ve teklifin kabulü veya reddi, tümüyle Üye İşyeri’nin insiyatifinde olacaktır.

 

8. İletişim

Hizmetler’in sunulması, geliştirilmesi veya yeni hizmetler ile ilgili olarak, ARAMAKAS, Kullanıcı’lar ile elektronik ortamda, telefon ve/veya posta yoluyla iletişim kurabilecektir. Hizmet duyuruları, statü raporları, idari mesajlar ve bültenler ARAMAKAS Hizmetleri’nin bir parçası olarak kabul edilmektedir.

9. Gizlilik İlkeleri

ARAMAKAS’ın Gizlilik İlkeleri, topladığı, kullandığı ve/veya paylaştığı tüm bilgileri kapsar. Kullanıcı, bu Sözleşme şartlarını kabul ederek aşağıdaki adreste sunulan Gizlilik İlkeleri’ni kabul etmiş kabul edilmektedir:   

GİZLİLİK İLKELERİ

10. İçerik, Sorumluluk, Takip, Kullanıcı İçeriği

10.1 Kullanıcı ismi ve şifre kullanılmasıyla yapılan tüm işlemlerden, şahsen sorumlu bulunmaktadır. Kullanıcılar veya Üye İşyerleri; bu nedenle, Kullanıcı hesabından, açık veya gizli şekilde gönderilen ve Hizmetler aracılığıyla erişilen yahut kendine tahsis edilen sayfada yer alan tüm bilgilerin, tanıtımların, verilerin, yazıların, yazılımların, fotoğrafların, grafiklerin, mesajların, listelerin ve diğer materyallerin (“İçerik”) içeriğinin yahut 10.3üncü maddede tanımlanan Sunum’un kanuna aykırı olması, haksız rekabet teşkil etmesi veya üçüncü şahısların kişilik yahut fikri mülkiyet ve diğer haklarını ihlal etmesi veya yasalar çerçevesinde tanımlanan herhangi bir suça veya idari yaptırıma konu teşkil etmesi durumunda, hukuki, idari ve cezai sorumluluğun Kullanıcı’ya ait olduğunu, ARAMAKAS’ın bu kapsamda 3üncü kişilere, resmi mercilere yahut diğer Kullanıcı’lara ödemek zorunda kaldığı herhangi bir tutarı Kullanıcı’nın alacaklarından herhangi bir bildirime ihtiyaç duymaksızın mahsup edeceğini ve/veya ARAMAKAS’ın bu bedeller için Kullanıcı’ya rücu edeceğini ve Kullanıcı’nın ARAMAKAS’tan gelecek ilk yazılı talep üzerine bu tutarları ARAMAKAS’na ödeyeceğini gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu uyarı ve bilgilendirme, Kullanıcı tarafından yüklenen, gönderilen, iletilen veya Hizmetler aracılığıyla ya da diğer şekillerde yüklenen veya gönderilen her nevi İçerik’ten şahsen Kullanıcı’nın sorumlu olacağı ve bunlarla ilgili yasal sorumluluğun, ARAMAKAS’a değil, bütünüyle Kullanıcı’ya ait olduğu/olacağı anlamına gelmektedir. ARAMAKAS, Sunum ve İçerik’e ek olarak, Kullanıcı hesabına, herhangi üçüncü bir tarafça yüklenen, gönderilen, iletilen veya sunulan içeriği de kontrol etmekle yükümlü olmadığı gibi, aynı şekilde bunların doğruluğunu, bütünlüğünü veya kalitesini de garanti etmez. Yukarıda yapılan uyarılar ve bilgilendirme çerçevesinde, Kullanıcı, Hizmetleri kullanma esnasında, birtakım yasa dışı, saldırgan, ahlak dışı ve benzeri istenmeyen içeriklere maruz kalabileceğini peşinen kabul eder.

10.2 ARAMAKAS, Hizmetler aracılığıyla, yapılan yorumlar dahil, Kullanıcı’ya gönderilen, iletilen, yüklenen veya sunulan içerikleri ve İçerik’i onaylamaz, doğrulamaz ve bunlar için doğrudan sorumluluk almaz. ARAMAKAS’ın bağlantılı kuruluşları ve taşeronları da, herhangi bir İçerik’in kullanılması, bunlara erişim sağlanması veya güvenilmesi sonucunda, Kullanıcı’nın ya da üçüncü kişilerin karşılaşacağı zarar veya ziyandan sorumlu olmayacaktır. ARAMAKAS’ın, Kullanıcı’lar tarafından yüklenen veya gönderilen içeriği izlemek ve müdahale etmek konusunda hiçbir taahhüt ve yükümlülüğü yoktur; ancak somut durumun özelliklerine göre, ARAMAKAS tarafından uygun bulunduğu taktirde, mezkur içeriği takip etmek, Sözleşme’ye aykırı, yasadışı, üçüncü şahısların yasal haklarını ihlal edici, herhangi bir kişinin güvenliğini tehlikeye düşürücü bilgileri içermesi hallerinde, içeriği sistemden silmek ve Site’de yer almasına izin vermemek veya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliği ve/veya İçerik’in yayımlanmasını durdurma veya askıya alma haklarını saklı tutmaktadır.

10.3 ARAMAKAS, Kullanıcı tarafından, kendine tahsis edilen sayfada yer alan, yüklenen, gönderilen, iletilen veya diğer şekillerde sunulan içeriğin fikri mülkiyet haklarını talep etmemektedir (“Sunum”). Her Kullanıcı, Sunum’unu yükleyerek, göndererek, ileterek veya diğer şekillerde sunarak:

(a) ARAMAKAS’a, bağlı kuruluşlarına ve temsilcilerine, Hizmetler’in ve/veya Servisler’in Kullanıcı’lara sunulması amacıyla, yüklenen veya gönderilen içeriklerde yer alan; konseptler, fikirler, yöntem bilgileri, know-how’da dahil olmak üzere bu içerikler ile ilgili olarak süresiz, gayrıkabili rücu, münhasır olmayan, telif hak olmayan kullanım, çoğaltma, gösterme, kullanma, adapte etme, modifiye etme, dağıtma, türetme ve diğer şekilde her türlü yararlanma hakkı vermektedir;

(b) ARAMAKAS’a, Sunum’un tüm haklarını kontrol ettiğini ve bu Sunumlar’ın ARAMAKAS tarafından işbu Sözleşme’de tanımlandığı gibi (Sunumlar’ın yayınlanması da dahil fakat bununla sınırlanmaksızın) kullanılmasının herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmeyeceğini beyan ve garanti eder; ve

(c) İçeriğe “gizli bilgi” olarak itibar edilmeyeceğini beyan eder.

10.4 Kullanıcı, gizli tutulması gereken veya istenen özel bilgileri ARAMAKAS’ a vermemeyi kabul ve taahhüt eder.

10.5 Kullanıcı, Hizmetler’le erişilen Sunum ve İçerik’teki her kısıtlamaya uymayı kabul eder.

10.6 Kullanıcı, ARAMAKAS ‘nın veya İçerik lisans hakkını verenlerin açık izni olmadan kısmen veya tamamen Hizmetler aracılığıyla elde ettiği içerikleri kullanamaz, değiştiremez, yayınlayamaz, iletemez, devir veya satışında yer alamaz (işbu Sözleşme’de belirtilen yöntemlerin dışında) çoğaltamaz, kopyalayamaz, saklayamaz, bunlardan başka iş türetemez, dağıtamaz, uygulayamaz, gösteremez veya herhangi bir şekilde yararlanamaz. Kullanıcı, herhangi bir İçerik’in herhangi bir önemli kısmını herhangi bir şekilde saklayamaz. Hizmetler’in bir parçası olan tüm internet sayfaları bir toplu çalışma ve/veya derleme olarak Türkiye telif hakkı kanunları, uluslararası konvansiyonlar ve diğer fikri mülkiyet hakları uyarınca telif hakkı ile korunmaktadır.

11. Üye İşyeri Sorumlulukları

11.1 Üye İşyeri, Hizmetler aracılığıyla yapılan tüm randevuların gerçekleşmesini sağlamaktan ve değişiklikleri Alıcılar’a iletmekten sorumludur. Randevuların çevrimiçi planlanmasının sağlanması, işin yönetilmesinden, hizmetler için düzenlemeler, müsait günler, personel ve hizmetlerin saatleri, teslim süreleri ve benzeri tüm işlemlerden Üye İşyeri sorumludur. Çakışan randevular ve müşterilerin Hizmetler’e ilişkin deneyimlerini kötü etkileyecek diğer vakalar Üye İşyeri tarafından önlenmelidir.

11.2 Üye İşyeri, ARAMAKAS’nı, anılan randevuların taahhüt edildiği veya gerektiği şekilde gerçekleşmemesi sebebiyle, her türlü sorumluluktan beri kılmakta; ARAMAKAS’ın, anılan randevuların taahhüt edildiği veya gerektiği şekilde gerçekleşmemesi sebebiyle, Tüketici(Alıcı)’ye, üçüncü kişilere yahut resmi mercilere ödemek zorunda kaldığı herhangi bir tutarı Üye İşyeri’nin alacaklarından herhangi bir bildirime ihtiyaç duymaksızın mahsup edeceğini ve/veya ARAMAKAS’ın bu bedeller için Üye İşyeri’ne rücu edeceğini ve Üye İşyeri’nin ARAMAKAS ‘tan gelecek ilk yazılı talep üzerine bu tutarları NETRANDEVUZAMANI’na ödeyeceğini gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3 Üye İşyeri, çevrimiçi randevularını sıkça ve düzenli olarak gözden geçirmekle yükümlüdür. Hizmetler aracılığıyla alınan randevuların gereğini yerine getiremiyorsa bu değişikliği derhal ilgili Alıcılar’a bildirmeyi kabul eder.

11.4 Üye İşyeri, Hizmetler’e erişim için gereken tüm ekipmanın sağlanmasından da sorumludur, söz konusu ekipmanlara aşağıdakiler dahildir (fakat bunlarla sınırlı değildir):

• internet erişimi olan ve kurulumu uygun biçimde yapılmış ve Üye İşyeri’nin güvenliğini tamamen kendisi sağlamakla yükümlü olduğu bir bilgisayar, dizüstü bilgisayar, akıllı telefonlar, tablet ve benzeri elektronik cihazlar;

• geçerli bir e-mail adresi ve telefon numarası

• hizmetlere erişim için gerekli diğer donanımlar.

12. Telif Hakkı veya Diğer Fikri Mülkiyet Hakları ile İlgili İddialar İçin İhbar ve Prosedür

12.1 ARAMAKAS başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygılıdır. Kullanıcı’dan da aynı yaklaşımı beklemektedir. ARAMAKAS, somut durumun özelliklerine göre veya uygun bulduğu taktirde, fikri mülkiyet haklarını mükerrer olarak ihlal edenlerin Kullanıcı hesaplarını etkisiz hale getirebilir ve/veya Sözleşme’lerini feshedebilir.

12.2 Kullanıcı, yapıtlarının veya özgün işlerinin, telif hakkı ihlali oluşturacak biçimde kopyalandığına veya fikri mülkiyet haklarının diğer biçimlerde ihlal edildiğine, mali veya manevi haklarının ihlal edildiğine inanıyor ise, gerekli önlemleri almak üzere, ARAMAKAS ‘nın “Telif Hakları Temsilcisi”nin Site’de yer alan e-mail adresine, aşağıdaki bilgileri iletmelidir:

• telif hakkının veya diğer fikri mülkiyet hakkının sahibi olan veya onu temsil etme yetkisi olan kişinin fiziksel veya elektronik imzasının bir örneği (temsil veya devir söz konusu olduğu taktirde ilgili temsil veya devir belgesi veya vekaletname eklenmek suretiyle);

• ihlal edildiği iddia edilen telif hakkına bağlı işin, yapıtın veya diğer fikri mülkiyetin tanımı;

• ihlali oluşturduğu iddia edilen materyalin, Site’deki yerinin tanımı;

• iddiayı ileten Kullanıcı’nın açık posta adresi, telefon numarası ve e-mail adresi;

• tartışmalı kullanıma konu olan fikri mülkiyet hakkının, sahibi, temsilcisi veya kanunen geçerli izin verilmiş hak sahibi tarafından kullanılmadığına ilişkin inancı ifade eden beyanat;

• Yalan beyanda bulunmak ve yalancı tanıklık yapmak veya aracılık etmek suçlarının yasal yaptırımlarını bilerek, işbu ihbarda belirtilen bilgilerin doğru olduğunu, telif hakkının ya da fikri mülkiyetin sahibi olunduğunu veya telif hakkı ya da fikri mülkiyet sahibi adına hareket etme yetkisine sahip olunduğunu ifade eden beyanat;

Telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakkı ihlali iddiası ihbarları için Telif Hakları Temsilcisi’ne aşağıdaki şekilde ulaşılabilir:

• ARAMAKAS Telif Hakları Temsilcisi’ne hitaben iadeli taahhütlü posta ile; veya

• e-mail ile: [email protected] adresine

13. Üçüncü Kişi Kaynakları

Hizmetler, diğer web sitelerine/adreslerine, üçüncü taraf içeriklerine veya kaynaklarına (birlikte “Üçüncü Kişi Kaynakları”) bağlantılar sunabilir. Kullanıcı, ARAMAKAS ’ın , Üçüncü Kişi Kaynakları’nın uygunluğundan, işlevselliğinden, yasallığından ve/veya doğruluğundan sorumlu olmadığını, bu Üçüncü Kişi Kaynakları’nda yer alan veya bunlardan ulaşılan hiçbir içerik, reklam, promosyon, ürün, hizmet ve diğer materyallere kefil olmadığını, bunlar için sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder. Kullanıcı, ARAMAKAS ’ın, Üçüncü Kişi Kaynakları’nda yer alan veya bunlardan ulaşılan hiçbir içerik, reklam, promosyon, ürün, hizmet ve diğer materyallerden veya bunların kullanımından kaynaklanan veya kaynaklandığı iddia edilen hiçbir zarar ya da ziyan için doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu ve yükümlü olmayacağını da peşinen beyan ve kabul eder.

14. Elektronik İletişim Gizlilik Bildirimi

ARAMAKAS, Hizmetler veya Hizmetler’le bağlantılı herhangi bir web sitesi aracılığıyla sunulan hiçbir iletinin veya bilginin gizliliğini ve mahremiyetini garanti etmemektedir. Bu nedenle, Kullanıcı, ARAMAKAS kayıtlarında saklanan ve Hizmetler’le erişilen ağlar üzerinden iletilen veya Hizmetler’in kullanımı ile diğer biçimde ilişkili olan e-mail adreslerinin, başvuru ve kimlik bilgilerinin, disk boşluğunun, iletişim gizli bilgilerinin veya ticari sırların ve içeriklerin gizliliğinden ARAMAKAS ’ ın hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmadığını/bulunmayacağını peşinen kabul eder.

15. Kısıtlamalar ve Yasak Faaliyetler

Kullanıcı, aşağıda sayılanları yapmayacağını (ve üçüncü kişilerin yapmasına izin veya destek vermeyeceğini) kabul ve beyan eder:

(a) Hizmetler’e (Hizmetlerin ilgili teknolojileri, yazılımları, donanımları, platformları, iletişimleri ve internet sayfaları dahil) veya Hizmetler’le ilişkili ağlara müdahale etmek, bunları kesmek veya bunlar üzerinde gereksiz ve aşırı yük oluşturmak;

(b) bir başka kişi veya kurumu taklit etmek veya etmeye çalışmak veya bir kişi veya kurumla Kullanıcı'lar arasındaki ilişkiyi yanlış veya farklı intiba uyandıracak biçimde beyan etmek;

(c) Kullanıcı’lar kimliklerini veya bunlara ilişik parolalarını veya hesaplarını, başkasına satmak ya da diğer biçimlerde devretmek, paylaşmak;

(d) küçüklere veya diğer üçüncü kişilere zarar vermek;

(e) yasadışı, zararlı, tehditkar, taciz edici, suiistimal edici, haksız, onur kırıcı, küfürlü, müstehcen, iftira niteliğinde, başkasının mahremiyetini suiistimal eden, menfur, ırkçı, etnik köken veya diğer yönlerden sakıncalı herhangi bir içerik göndermek, yüklemek, iletmek, dağıtmak, sunmak veya diğer şekillerde erişilebilir kılmak;

(f) yazılım virüsleri göndermek veya herhangi bir bilgisayar yazılımını, donanımını veya iletişim aracını bozmak, imha etmek veya işlevini sınırlamak için tasarlanmış olan başka türden bilgisayar kodlarını, dosyalarını veya programlarını içeren herhangi bir içerik göndermek, yüklemek, iletmek, dağıtmak, sunmak veya diğer şekillerde erişilebilir kılmak;

(g) herhangi bir kanun veya sözleşmesel ya da mütevelli ilişkisi kapsamında kullanma hakkına sahip olmadığı herhangi bir içerik göndermek, yüklemek, iletmek, dağıtmak, sunmak veya diğer şekillerde erişilebilir kılmak (içeriden bilgiler, iş ilişkilerinin bir parçası olarak veya gizlilik anlaşmaları kapsamında öğrenilen veya ifşa edilen özel ve gizli bilgiler gibi);

(h) Herhangi bir kişinin herhangi bir patentini, markasını, ticari sırrını, telif hakkını veya diğer fikri mülkiyet hakkını ihlal eden herhangi bir içerik göndermek, yüklemek, iletmek, dağıtmak, sunmak veya diğer şekillerde erişilebilir kılmak;

(i) Robot engelleme başlıklarımızı atlatmak/yanıltmak/geçmek için herhangi bir yardımcı cihaz, yazılım veya rutin kullanmak dahil Hizmetler’le ilişkili ağların gereksinimlerine, prosedürlerine, politikalarına veya yönetmeliklerine uymamak;

(j) Hizmetler aracılığıyla iletilen herhangi bir içeriğin kaynağını saklamak amacıyla sahte başlık oluşturmak veya tanımlama programlarını yönlendirmek, gizli, kısıtlı ya da sadece şifreyle girilen (erişilebilen başka bir sayfaya bağlantısı olmayan) sayfalar veya görüntüler geliştirmek;

(k) Hizmetler’in herhangi bir unsurunu kullanarak başkalarını taciz veya sürekli olarak rahatsız etmek ;

(l) İş imkanları veya bağlantıları sağlamak için, kendi istemleriyle kişisel bilgilerini ifşa eden Kullanıcı’lar dışında, genel Hizmetleri kullanan diğer Kullanıcı’lar hakkında bu türden bilgiler toplamak, depolamak, saklamak veya yaymak,

(m) Herhangi bir geçerli kanunu, ulusal veya uluslararası düzenlemeyi bilerek veya bilmeyerek ihlal etmek;

(n) istenmeyen e-mail veya mesaj (spam) oluşturmak veya bunları Hizmetler’in diğer Kullanıcı’larına göndermek;

(o) Söz konusu köprülerin/linklerin ve diğer tekliflerin genellikle ARAMAKAS tarafından sunulduğu orijinal formlarda, Hizmetleri oluşturan bu köprüleri ve diğer teklifleri değiştirmek;

(p) ARAMAKAS tarafından izin veya yetki verilen ölçüler dışında, Hizmetler’in herhangi bir kısmını çoğaltmak, kopyalamak, satmak, tekrar satmak veya kullanmak;

(q) Hizmetler’i, rakip ürünler veya hizmetler oluşturmak ve/veya sunmak için kullanmak;

(r) Hizmetler’i, üçüncü bir kişiye kiralamak, satmak veya devretmek, üçüncü bir kişi adına veya yararına kullanmak veya Hizmetler’in kaynak kodunu ya da yapısını farklı kaynak koda dönüştürmek veya ters montaj, ters düzenleme yapmak veya bunları diğer biçimlerde değiştirmek ya da değiştirmeye çalışmak;

(s) Hizmetlerin herhangi bir türevsel çalışmasını modifiye etmek, çoğaltmak ya da oluşturmak;

(t) Hizmetler’de bulunan herhangi bir telif hakkını veya diğer mülkiyet bildirimini kaldırmak;

(u) ARAMAKAS ’ın açık ve yazılı izni olmadan, Hizmetler’in performans sonuçlarını herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmek;

(v) ARAMAKAS ’ın veya İçerik lisansı hakkını verenlerin açık izni olmadan kısmen veya tamamen Hizmetler aracılığıyla elde edilen İçerikler’in herhangi birini kullanmak, değiştirmek, yayınlamak, iletmek, devir veya satışında yer almak (işbu Sözleşme’de belirtilen yöntemlerin dışında) çoğaltmak, kopyalamak, saklamak, bunlardan başka iş türetmek, dağıtmak, uygulamak, göstermek veya herhangi bir şekilde yararlanmak.

(y) Hizmetler’i herhangi bir yasadışı amaçla kullanmak.

ARAMAKAS, şüpheye yer vermemek üzere, Hizmetler’le ilgili olarak yukarıda belirtilen tüm kısıtlamaların, Hizmetler’in bütünü, Hizmetler’in herhangi bir parçası ya da bileşenleri için geçerli olacağını hatırlatır.

16. Fesih

16.1 Kullanıcı, ARAMAKAS’ ın kendi inisiyatifi ile alacağı kararlar doğrultusunda, kendisinin Site’yi az kullanıyor olması veya Sözleşme’yi ihlal etmesi ya da Sözleşme amaçlarıyla tutarsız davrandığına inanması durumunda ve de bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcılık hakkının ortadan kaldırılabileceğini ve hesabının kapatılabileceğini peşinen kabul etmektedir.

16.2 Kullanıcı, yine kendi inisiyatifi ile alacağı karar doğrultusunda ve herhangi bir zamanda, bu Sözleşme’yi, otuz (30) gün önceden ihbar etmek suretiyle, sebep göstermeden feshedebilir. 16.3 ARAMAKAS kendi inisiyatifi ile alacağı karar doğrultusunda herhangi bir zamanda, derhal, sebep göstermeden Kullanıcı’ların üyeliğini dondurabilir ve/veya hesabını askıya alabilir.

16.4 Kullanıcı, Sözleşme’nin kendisi veya çalışanları tarafından ihlal edildiğinin tespit edilmesi üzerine, ARAMAKAS ‘ ın, hesabını ve hesabındaki tüm ilgili bilgi ve dosyaları derhal devre dışı bırakabileceğini veya silebileceğini ve/veya bu dosyalara veya Hizmetler’e bundan sonraki her erişim girişimini engelleyebileceğini peşinen kabul etmektedir. Ayrıca, Kullanıcı, ARAMAKAS ‘ın, Hizmetler’e ya da Hizmetler’in herhangi bir parçasına erişimi, Sözleşme dışı bir üçüncü kişinin sunucusu tarafından sona erdirildiği taktirde bununla ilgili olarak sorumlu tutulamayacağını da kabul etmiş olmaktadır.

16.5 Bu Sözleşme’de belirtilmiş olan, kullanım ve erişim kısıtlamaları, yasakları, güvenlik ifşaatları, sorumluluk sınırlamaları, amaçları gereği, işbu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra dahi devam edecek ve bu Sözleşme’nin feshinden veya sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

17. Tazminat

Kullanıcı’lar, Sunumlar, Hizmetler’in kullanılması, Hizmetler’le bağlantıları ve/veya Sözleşme’yi ihlali sonucu, diğer Kullanıcı’lar veya üçüncü kişiler tarafından, ARAMAKAS veya ARAMAKAS ‘ın çalışanları, temsilcileri, yöneticileri, taşeronları aleyhine yasal yollara başvurulduğu veya dava ve icra takibi açılıp da, herhangi bir tazminat, vekalet ücreti ve mahkeme masrafları ödemeye mahkum edildiği taktirde, ARAMAKAS ‘nı bunlarla ilgili iddia ve taleplerden muaf tutmayı ve ARAMAKAS’ ın her halükarda umulmayan bir zarar ya da ziyana uğraması durumunda, işbu zarar ve ziyanını tazmin etmeyi ve böyle bir durumda ARAMAKAS ’ ın kendisine rücu edeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

18. Reklamlar

ARAMAKAS, Hizmetler’le ilgili olarak internet sitelerinde ve/veya köprüler/linkler ve diğer bağlantılı sitelerinde, tüm içeriği kendi inisiyatifinde olmak üzere, reklam ve tanıtımlar yapabilir. Kullanıcı’lar, hesabını oluşturmakla, ARAMAKAS ‘ın, Hizmetler’le veya dilediği herhangi bir konuyla ilişkili bu reklam ve tanıtımları internet sitelerinde yapma hakkı olduğunu kabul etmektedir. ARAMAKAS tarafından yapılacak reklamların türü, tarzı ve kapsamı sadece ARAMAKAS ‘ın inisiyatifi ile alacağı kararlara bağlı olarak her zaman değişebilir.

19. İş Anlaşmaları ve Randevular

19.1 Kullanıcı’lar, ARAMAKAS adına tescilli “www.aramakas.com” web adresinde kurulu Site’yi aşağıdaki amaçlar için kullanmaktadır:

(a) Alıcı’ nın, Üye İşyeri’ni,   araştırmasını ve tanımasını sağlamak; ve Üye İşyeri’yle randevular ayarlamak (“Randevu”); ve

(b) Üye İşyeri için, çevrimiçi reklam ve Randevu yönetimi hizmeti sunmak.

19.2 ARAMAKAS, Üye İşyeri ile Alıcı’lar arasında doğrudan Randevu organize etmemektedir ve Alıcı’larla arasındaki işlemlere taraf değildir.

Bu itibarla, ARAMAKAS:

(a)Herhangi bir Randevu ayarlamak ve gerçekleştirmek için garanti vermemektedir;

(b)Üye İşyeri veya Alıcı’lar hesabına tahsilat yapmamaktadır, ödeme süreci idare etmemektedir veya herhangi bir belge imzalamamaktadır;

(c) Alıcı, Site’de, bir Randevu ayarlamadan önce diğer tarafı kendi olanakları ile, bizzat araştırmalıdır. Randevusu alınmış hizmetin uygulaması sırasında Alıcı’ya gelebilecek hiçbir türlü zarardan ARAMAKAS sorumlu değildir.

19.3 Üye İşyeri’nin, Kullanıcı’lar, işletmeler, reklamcılar, hizmet sunucuları ile yapacağı yazışmalar, iş görüşmeleri, promosyon katılımları, ilgili mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi ve teslimatı da dahil olmak üzere, bu işlemlerle ilgili her türlü şart, koşul, teminat veya beyanat, tamamen söz konusu diğer Kullanıcı’lar ve bahsi geçenler ile kendisi arasında olacaktır.

19.4 Kullanıcı, ARAMAKAS ’ ın, 19.3üncü Madde’de belirtilen anlaşmalar sonucu karşılaşılacak muhtemel zarar veya ziyandan ötürü sorumlu olmadığını ve buna ilişkin hak ve istemlerinden peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan etmektedir.

19.5 Herhangi bir Kullanıcı, kendisi hakkındaki tanımlayıcı bilgilerin silinmesini yazılı şekilde talep ederse, ARAMAKAS, söz konusu bilgiyi silmek yetkisine sahiptir.

20. Uluslararası Kullanım

20.1 ARAMAKAS, İçerik’in, Türkiye dışındaki kullanımlar için uygun veya geçerli olup olmadığına dair hiçbir beyanda bulunmamaktadır. Bu nedenle, Kullanıcı, Hizmetler’e ve dolayısıyla İçerik’e şayet yurtdışından erişim sağlayacak olursa işlem yaptığı ülkenin kanunlarına uymakla yükümlü olur.

20.2 Halihazırda, yurtdışında yerleşik olan Kullanıcı’lar, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uymayı kabul ve taahhüt etmektedirler.

21. ARAMAKAS Mülkiyet Hakları; İzinsiz Teklifler ve Çözümler

21.1 Kullanıcı, Hizmetler aracılığıyla sunulan tüm İçerik’in telif hakları, markalar, işaretler, patentler, ticari sırlar veya diğer gayri maddi mülkiyet konusu hakların, kanunlar ve uluslar/devletler arası anlaşmalar çerçevesinde korunduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı’lar, ARAMAKAS tarafından yazılı olarak açıkça onay edilmediği sürece, bu materyal ve İçerikler’i, satmamayı, bunlarla ilgili lisans vermemeyi, bunları kiraya vermemeyi, değiştirmemeyi, dağıtmamayı, kopyalamamayı, çoğaltmamayı, iletmemeyi, halka göstermemeyi, halka açık olarak uygulamamayı, uyarlamamayı, düzenlememeyi veya bunlardan türeyen çalışmalar yapmamayı kabul etmektedir.

21.2 ARAMAKAS ’ ın izni olmadan doğrudan veya dolaylı olarak bir veritabanı veya dizin oluşturmak veya derlemek amacıyla ARAMAKAS sitesinden verilerin veya İçerikler’in sistematik olarak alınması yasaktır.

21.3 ARAMAKAS ’ ın önceden yazılı izni olmaksızın, Hizmetler’le ilişkili herhangi bir İçerik’in diğer amaçlarla çoğaltılması, kopyalanması veya dağıtılması kesinlikle yasaktır. Burada açıkça devredilmemiş tüm haklar saklıdır.

21.4 Kullanıcı’lar, Hizmetler’in ve Hizmetler’le ilgili olarak kullanılan her yazılımın (“Yazılım”) fikri mülkiyet kanunlarıyla ve diğer kanunlarla korunan özel ve gizli bilgiler içerdiğini kabul etmektedir. Kullanıcı’ya herhangi bir Yazılım sunulmasıyla, ARAMAKAS Yazılım’ının hedef kodunun, güvenilirliği Kullanıcı tarafından sağlanmak kaydı ile herhangi bir bilgisayarda, Hizmetler’in izin verilen kullanım ile ilişkili olarak kullanılması için Kullanıcı’ya münhasır olmayan ve devredilemez bir hak vermektedir, bu Yazılım’ı kopyalamak, modifiye etmek, türevini oluşturmak, ters düzenleme, ters kurulum yapmak veya herhangi bir kaynak kodu bulmaya çalışmak, satmak, devretmek, veya herhangi bir hakkını devretmek yasaktır.

21.5 Kullanıcı, Hizmetler’e izinsiz erişim sağlama amacı da dahil (bununla sınırlı olmaksızın), Yazılımlar’ı herhangi bir şekilde modifiye etmemeyi ve Yazılımlar’ın modifiye sürümlerini kullanmamayı kabul etmektedir.

21.6 Kullanıcı, Hizmetler’e ARAMAKAS tarafından sunulan arayüz dışındaki yollarla erişmemeyi kabul etmektedir.

22. Mücbir Sebepler

22.1 ARAMAKAS, Site(www.aramakas.com)’yi erişilebilir durumda tutmak için elinden geleni yaparken, Kullanıcı da ortaya çıkabilecek gecikme veya hatalardan dolayı ARAMAKAS ’ ı sorumlu tutmamayı kabul etmektedir. ARAMAKAS, Site’nin çalışır durumda olmasını sağlayacak pek çok sisteme sahip olsa da, Site’nin daima erişilebilir, dakik veya isabetli olmasını garanti etmemektedir.

22.2 Kullanıcı, ARAMAKAS ’ ı hiçbir koşulda, bunlarla sınırlı olmamak üzere, işbu Madde’de sayılanlar gibi doğal faaliyetler, kontrol dışı nedenler yüzünden doğrudan ya da dolaylı olarak meydana gelebilecek gecikme veya performans düşüklüklerinden dolayı sorumlu tutmamayı kabul etmektedir: Internet arızaları, bilgisayar donanım arızaları, telekomünikasyon ekipmanı arızaları, diğer ekipman arızaları, elektrik arızaları, grevler, iş gücü anlaşmazlıkları, ayaklanmalar, isyanlar, terörizm, toplumsal olaylar, yangın, sel/su baskını, fırtına, patlama, doğal afetler, savaş, yerel veya yabancı mahkemelerin kararları, üçüncü kişilerin yükümlülüklerini yerine getirememeleri veya üçüncü kişi uygulamalarının başarısızlığı, kırma (hack) hizmet reddi saldırıları, ısı, ışık kaybı veya dalgalanmaları.

23. Feragat

23.1 Kullanıcı, Hizmetler ve İçerikleri kullanımının tamamen kendi sorumluluğu dahilinde olduğunu kabul eder.

23.2 ARAMAKAS aşağıda sayılan konularda garanti vermemektedir:

(a) Hizmetler’in, Kullanıcı’nın ihtiyaçlarını karşılaması;

(b) Hizmetler’in kesintisiz, dakik veya hatasız olması;

(c) Hizmetler’in kullanımı ile elde edilebilecek sonuçların doğru veya güvenilir olması;

(d) Hizmetler’in kullanımı ile elde edilebilecek hizmetin, bilgilerin veya diğer materyallerin beklentilerinizi karşılaması; ve

(e) Yazılım’daki her hatanın düzeltilmesi.

23.3 ARAMAKAS, Üye İşyeri’nin Alıcı’ya karşı hiçbir edimininin ifasını taahhüt etmez, Üye İşyeri’nin Alıcılar’a sağlayacağı hizmetlerin ifasının yasaya ve Üye İşyeri’nin taahhütlerine uygunluğu konusunda garanti vermemektedir. Üye İşyeri tarafından sağlanacak hizmetlerin ayıplı olması halinde Alıcılar’ın veya 3üncü kişilerin herhangi bir talebinin tek muhatabı ilgili hizmetlerin sağlayıcısı olan Üye İşyeri olup, ilgili taleplerin ARAMAKAS ’ a yapılmasında dahi, bu taleplerin Üye İşyeri’ne iletilmesi sadece ARAMAKAS nın takdirindedir. Üye İşyeri yalnızca ARAMAKAS ‘ın Site’de gerekli görebileceği değişiklikleri yapması amacıyla ve ARAMAKAS ‘a bilgi sağlamak üzere işbu durumdan ARAMAKAS ‘ı haberdar edebilir.

23.4 Hizmetler’in kullanımı vasıtasıyla indirilen İçerik sonucu ortaya çıkabilecek hata veya veri kaybından münhasıran Kullanıcı’lar sorumlu olacaktır.

24. Sorumluluğun Sınırlandırılması

ARAMAKAS (veya bağlı kuruluşları, lisans verenleri veya tedarikçileri) hiçbir durumda işbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, iddianın veya işlemin türü ne olursa olsun, aşağıda sayılan durumlar için Kullanıcı’ya karşı sorumlu olmayacaktır:

(a) ARAMAKAS ’ın makul kontrolü dışındaki konular;

(b) veri kaybı ya da yanlışlığı, yedek teknoloji, mal veya hizmet alım masrafı;

(c) iş, gelir, kar veya itibar kaybı gibi dolaylı, cezai, arızi, güvenilirlik, özel, emsal hasarlar

Bu sınırlamalar bu anlaşmanın diğer tüm hükümlerinden bağımsızdır ve bu belgede sunulan çözümlere bakılmaksızın geçerli olacaktır.

25. Çeşitli Hükümler

25.1 Taraflar’dan herhangi birinin bu Sözleşme’de düzenlenen herhangi bir hakkını kullanmaması bir feragat teşkil etmez. Bu durum, mekanik, elektronik veya iletişim hataları veya bozulmaları gibi ARAMAKAS ’ın kontrolü dışında gerçekleşirse ARAMAKAS, yükümlülüğünü yerine getirememesi yüzünden yükümlü olmayacaktır.

25.2 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü icra edilemez veya geçersiz hale gelirse, o hüküm, bu Sözleşme’nin yürürlükte kalması için kısıtlanacak veya kaldırılacaktır.

25.3 İşbu Sözleşme, kanun hükümleri ihtilafları hükümlerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak ifa edilecek ve yorumlanacaktır. Taraflar İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasır yetkisini kabul etmektedirler.

25.4 Taraflar işbu Sözleşme’nin (Gizlilik İlkeleri dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere atıf yapılan tüm belgelerin), Taraflar arasındaki mutabakatın tam beyanı olduğunu ve işbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak yapılmış olan tüm yazılı ve sözlü mutabakatları ve iletişimleri geçersiz kılıp bunların yerini aldığını kabul etmektedirler.

25.5 İşbu Sözleşme’nin sonucu olarak hiçbir acentelik, ortaklık, ortak girişim veya istihdam ilişkisi oluşmamaktadır. ARAMAKAS Üye İşyeri’nin sağladığı hizmetlerin hiçbir surette sağlayıcısı olmayıp, Sağlayıcı’nın vekili, acentesi, ortağı vb. temsilcisi değildir.

25.6 İşbu Sözleşme ve Sözleşme kapsamında verilen haklar, Kullanıcı tarafından, ARAMAKAS ’ın önceden yazılı izni olmadan devir, temlik edilemez veya alt lisansı verilemez. Ancak, ARAMAKAS bu Sözleşme’den doğan haklarını veya yükümlülüklerini, Kullanıcı’nın izni olmaksızın devir veya temlik edebilir.

25.7 Kullanıcı’lar, üçüncü kişilerin içeriğini, teknolojisini, hizmetlerini veya yazılımını kullanırken geçerli olabilecek ek şartlara ve koşullara tabi olabilecektir.

25.8 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü bir mahkeme veya ona denk bir makam tarafından geçersiz kılınırsa, Sözleşme’nin diğer hükümleri tamamen yürürlükte kalacaktır.

25.9 Sözleşme’deki bölüm başlıkları sadece kolaylık sağlama amaçlıdır ve hukuksal etkileri yoktur.