GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

Aramakas.com, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, telefon numarası, cinsiyet, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Aramakas.com sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece Aramakas.com bünyesinde kullanılmaktadır. Aramakas.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. Ancak bu bilgilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini temin etmek maksadıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere, reklam verenlerle paylaşılabilir. Bu kapsamda herhangi bir şekilde kişisel bilgi verilmez, sadece grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili bir takım çıkarımlar yapmak ve segmentasyon amacıyla kullanılır.


 

Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. Aramakas.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Web Sitesi kullanımı sırasında izlenilen, ziyaretçi hareket ve tercihleri, Aramakas.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, Aramakas.com ‘un üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, kullanıcının kimliği ifşa edilmemek kaydıyla, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veri tabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir. Aramakas.com kullanıcısı olduğunuz andan itibaren aksi tarafınızdan talep edilmediği sürece günlük ve haftalık bilgilendirme e-mailleri, tarafınıza gönderilecektir. Bu e-maillerin içeriği, satın almış olduğunuz paket veya paketlerle ilgili bilgiler, ilgileneceğinizi düşündüğümüz diğer ürünler, üçüncü kişilerin reklamlarını ve benzeri bilgileri içerebilir.

 


Müşteri bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başka müşterinin bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

 

5651 sayılı kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemi sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi’nde çıkabilecek sorunların hızlı bir şekilde giderilebilmesi için,  Aramakas.com gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

 

Aramakas.com, Web Sitesi dahilinde başka Sitelere link verebilir. Aramakas.com, link vasıtasıyla erişilen Sitenin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

Aramakas.com, kişisel bilgileri yukarıda belirtilen durumların haricinde kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Aramakas.com ‘un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Aramakas.com ‘un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

Aramakas.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Aramakas.com ’un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

 

Aramakas.com ‘a aşağıda yer alan bilgilerden ulaşabilirsiniz:

E-posta: [email protected]